Novinky a oznamy

Pohrebníctvo: Technické služby Stupava, s.r.o. oznamujú, že prevozy zosnulých ( večer, soboty, nedele, sviatky ) sú zabezpečené na čísle: 0918 652 903

Odpadové hospodárstvo: zmena v dátumoch vývozu odpadu na 24.7.2015

O spoločnosti

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou spoločnosti zo dňa 9.11.2007 rozhodnutím Mesta Stupava ako jediného zakľadateľa, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave podľa (§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení dňa 8.11.2007. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 90031 Stupava, IČO: 305081. Predmetom podnikania spoločnosti je predovšetkým zabezpečovanie činností pre mesto Stupava vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení.

Orgánmi spoločnosti sú

Valné zhromaždenie – jediný spoločník spoločnosti v mene ktorého koná primátor mesta, alebo ním splnomocnený zástupca
konateľ spoločnosti – primátor mesta Ing. Mgr. art. Roman Maroš

chanel sito ufficiale
Borse Chanel
borse celine
borse celine outlet
borse chanel outlet
chanel sito ufficiale
borse hermes outlet
borse hermes
Christian Louboutin Outlet
Louboutin Outlet
burberry outlet
burberry outlet online
burberry outlet online
Burberry Outlet
Burberry Outlet OnlineBurberry Outlet online
Burberry Outletburberry outlet
trench burberry outlet
Borse Burberry
Burberry Outlet
Burberry Outlet Online

dozorná rada – je schvaľovaná mestským zastupiteľstvom
Ing. Ľubomír Bugala – predseda dozornej rady
Ing. Marek Lacka – podpredseda dozornej rady
Ing. Karol Kucman, PhD. – tajomník dozornej rady
Spoločnosť zabezpečuje práce a služby vlastným majetkom obstaraným počas existencie spoločnosti a prenajatým majetkom od mesta Stupava na základe nájomných zmlúv.